dr. W.J. Elbers (Willem)

Universitair docent - Gender & Diversity
Universitair docent - Radboud Social Cultural Research

dr. W.J. Elbers (Willem)
Postadres


Werkdagen dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Willem's expertise ligt binnen het kader van de Duurzame Ontwikkelings Doelen (SDGs). Zijn onderzoek richt zich op burgerparticipatie en inclusieve ontwikkeling. Inclusieve ontwikkeling duidt op maatschappelijke vooruitgang die zich richt op het waarborgen van een eerlijke verdeling van ontwikkelingsvoordelen, zonder achter te laten. Het legt aanzienlijke nadruk op het verbeteren van het welzijn en de empowerment van gemarginaliseerde groepen, met name personen met een handicap, over diverse intersecties heen. Burgerparticipatie daarentegen heeft betrekking op het vermogen van individuen, gemeenschappen en maatschappelijke organisaties om de beslissingen en acties van degenen in machtsposities te beïnvloeden ten behoeve van het collectieve belang. Het omvat een scala aan activiteiten, rechten en verantwoordelijkheden die verband houden met democratische participatie, burgerschap en het principe van inclusie.
Onderzoeksthema Onderzoeksgroep

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Projecten

Onderwijs

In de media

Nevenwerkzaamheden