mr. dr. M.L. van Emmerik (Michiel)

Universitair hoofddocent - Vaksectie Staatsrecht

mr. dr. M.L. van Emmerik (Michiel)
Contactinformatie
Bezoekadres

Montessorilaan 10
6525 HR NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9049
6500 KK NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

In zijn onderzoek naar de wisselwerking tussen internationaal en Europees recht (EU en EVRM) en het Nederlandse staats- en bestuursrecht, vormen grond- en mensenrechten de rode draad. Michiel van Emmerik heeft een grote kennis over de volle breedte van het staats- en bestuursrecht en beschikt over bijzondere expertise als het gaat om de doorwerking van Europese grondrechten en beginselen (onder meer evenredigheid) in het Nederlandse staats- en bestuursrecht (hij is coauteur van het boek Europese grondrechten en het Nederlandse bestuursrecht, nieuwste druk 2023). Hij combineert deze deskundigheid met ervaring in de praktijk (als rechter-plaatsvervanger en eerder als wetgevingsjurist). In dat verband vormt de rechterlijke integriteit (zoals de wijze van zaakstoedeling) een bijzondere interesse. Verder kijkt hij ook graag over de grenzen van het eigen vakgebied heen, zoals het strafrecht (onderzoek naar rechtsbescherming in het bestraffende publiekrecht) en het privaatrecht (overheidsaansprakelijkheidsrecht, in het bijzonder bij schending van mensenrechten).

Onderzoeksthema
  • Europese grondrechten en het Nederlandse staats- en bestuursrecht

Publicaties

Onderwijs

Curriculum Vitae

Nevenwerkzaamheden