mr. M.G.J. van 't Ende (Marjelle)

Promovendus - Vaksectie Burgerlijk Recht

mr. M.G.J. van 't Ende (Marjelle)
Contactinformatie
Bezoekadres

Montessorilaan 10
6525 HR NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9049
6500 KK NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Marjelle van ’t Ende is sinds 2018 als docent verbonden aan de vaksectie Burgerlijk recht van de Radboud Universiteit. Hiervoor studeerde zij Rechtsgeleerdheid aan de Rijkuniversiteit Groningen. In 2016 rondde Marjelle aan diezelfde universiteit de master Nederlands recht (specialisaties Ondernemingsrecht en Privaatrecht) en de Onderzoeksmaster Rechtswetenschappelijk onderzoek (cum laude) af. Daarna heeft zij als (senior) jurist bij Rechtbank Midden-Nederland gewerkt.

Sinds 2020 verricht Marjelle promotieonderzoek naar wijzigingsbedingen in algemene voorwaarden. Als promovenda is zij verbonden aan het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (OO&R).

Onderzoeksgroep

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden