prof. dr. H. Ernste (Huib)

Hoogleraar - Sociale Geografie

prof. dr. H. Ernste (Huib)
Contactinformatie
Bezoekadres

Heyendaalseweg 141
6525 AJ NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9108
6500 HK NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Prof. Huib Ernste bestudeert de relatie tussen menselijke activiteiten en de ruimtelijke context en de rol die ruimtelijke differentiatie speelt in de samenleving. Zijn meer specifieke interessegebieden zijn:

Filosofie en sociale theorie op het gebied van de sociale geografie
Fenomenologische benaderingen in de sociale geografie (filosofische antropologie, affectieve en emotionele aspecten van plaatsen, placemaking)
Relationele benaderingen in de sociale geografie (Actornetwerktheorie, Assemblagetheorie, Praktijktheorie, Complexiteitstheorie)
Actietheorie, theorie van communicatieve actie, erkenningstheorie, participatietheorie.

Onderzoeksmethodologie, zowel kwantitatief (statistiek) als kwalitatief

Prof. Huib Ernste is een kritisch geograaf, die zijn onderzoek richt op actuele maatschappelijke problemen en hoe we een betere, meer inclusieve en duurzame toekomst kunnen creëren, op gebieden als mobiliteit, migratie, stedelijke ontwikkeling, bestuur, duurzaam handelen, culturele identiteit, ontmoeting en uitwisseling, gewelddadige conflicten, politiek, grenzen, de rol van kunst en andere vormen van expressie in de openbare ruimte.