prof. mr. P.E. Ernste (Pauline)

Hoogleraar - CPO
Universitair hoofddocent - Vaksectie Burgerlijk Recht

prof. mr. P.E. Ernste (Pauline)
Contactinformatie
Bezoekadres

Montessorilaan 10
6525 HR NIJMEGEN

Postadres

Postbus 10520
6500 MB NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Pauline Ernste (1983) is CPO-hoogleraar, met als leeropdracht Geschilbeslechting in de (inter)nationale rechtspraktijk. Het betreft een leeropdracht voor twee jaren op de CPO-wisselleerstoel, de leerstoel van het Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs. Als wisselleerstoelhouder levert Pauline een bijdrage aan de ontwikkeling van opleidings- en cursusprogramma’s van het CPO, verzorgt onderwijs, verricht onderzoek en adviseert het CPO over aspecten aangaande de leeropdracht die relevant zijn voor de juridische praktijk en daar geldende opleidingsbehoeften. Pauline is daarnaast Universitair Hoofddocent bij de vaksectie Burgerlijk Recht. Het onderzoek van Pauline richt zich op de gehele breedte van het burgerlijk procesrecht, maar ook de verschillende vormen van Alternative Dispute Resolution (ADR).

Pauline studeerde Nederlands recht aan de Radboud Universiteit, en is in 2006 zowel civielrechtelijk als strafrechtelijk afgestudeerd. In 2012 is ze gepromoveerd op een proefschrift met de titel ‘Bindend advies’. Daarin heeft ze, aan de hand van een interne vergelijking van bindend advies met overheidsrechtspraak onderzocht of de wezenlijke regels uit het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ook gelden in de bindend adviesprocedure, en welke voetangels en klemmen er aan bindend advies zijn verbonden. Na het afronden van haar proefschrift was ze nog twee jaar verbonden aan de Radboud Universiteit als universitair docent. In de periode maart 2015-mei 2023 is Pauline werkzaam geweest in de advocatuur, waar zij cliënten bijstond in nationale en internationale arbitrages onder verschillende arbitragereglementen en daaraan gerelateerde procedures voor de Nederlandse rechter (waaronder procedures bij de Hoge Raad). Pauline is sinds 2020 raadsheer-plaatsvervanger bij het Hof Arnhem-Leeuwarden.

Publicaties

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden