K. Essabane (Kamel)

Promovendus - Vergelijkende Godsdienstwetenschap

K. Essabane (Kamel)
Contactinformatie
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag

Het onderwijzen van burgerschapswaarden in islamitisch godsdienstonderwijs op basisscholen in Nederland

Het aantal leerlingen dat islamitisch godsdienstonderwijs/vormingsonderwijs (IGO/IVO) volgt op Nederlandse scholen is de afgelopen decennia aanzienlijk toegenomen. Ondanks de groeiende populariteit zijn systematische studies naar de praktijk van IGO/IVO schaars. Religieus onderwijs wordt tegenwoordig steeds meer gezien als een potentieel middel om de interactie tussen religieuze tradities en de samenleving te stimuleren, burgerschap te bevorderen en radicalisering tegen te gaan. Maar geldt dit ook voor IGO/IVO? Wat zijn de filosofisch-pedagogische basisprincipes die ten grondslag liggen aan IGO/IVO en burgerschapsvorming? Is de pedagogische oriëntatie van IGO/IVO in Nederland in lijn met de doelen van burgerschapsvorming en zo ja, worden deze doelen in de praktijk ook nagestreefd? En hoe kan IGO/IVO de oriëntaties van burgerschapsvorming aanvullen en / of verrijken? En op welke manieren zou IGO/IVO afbreuk kunnen doen aan de bredere doelstellingen van burgerschapsvorming? Deze vragen komen in dit project aan de orde door de feitelijke praktijk van IGO/IVO te bestuderen zoals deze wordt gegeven op zowel islamitische als openbare scholen van het basisonderwijs. Hiervoor worden interviews met leerkrachten, ouders, leerlingen en andere belanghebbenden gecombineerd met observaties in de klas en lesboekanalyses om een ​​diepgaand beeld te krijgen van de praktijk van IGO/IVO in het Nederlands regulier onderwijs.

Begeleiders: dr. C.J.A. Sterkens, dr. P.A.D.M. Vermeer

Onderzoeksgroep

Publicaties

Onderwijs

In de media

Nevenwerkzaamheden