A.B. Evers (Anouk)

Promovendus - Gender & Diversity
Promovendus - Radboud Social Cultural Research

A.B. Evers (Anouk)
Contactinformatie
Postadres


Werkdagen maandag, dinsdagochtend, woensdag, donderdag, vrijdagochtend

Anouk Evers is promovenda aan de vakgroep Gender & Diversity. Haar onderzoek richt zich op de vraag hoe psychosociale hulpverlening op basisscholen beter kan aansluiten op de behoeften van kinderen en ouders met diverse culturele achtergronden in Nederland.

Anouk studeerde Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies en behaalde haar Research Master Social and Cultural Science cum laude. Voor haar scriptie reisde ze naar Oeganda om onderzoek te doen naar het maatschappelijke debat over homoseksualiteit en nationalisme.

Publicaties

Projecten

Nevenwerkzaamheden