dr. K. Fairley (Kim)

Universitair docent - Bedrijfseconomie

dr. K. Fairley (Kim)
Bezoekadres

Heyendaalseweg 141
6525 AJ NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9108
6500 HK NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag

Mijn onderzoek richt zich op individuele besluitvorming onder onzekerheid, dat wil zeggen hoe mensen omgaan met risico's en onzekerheden in hun dagelijkse te nemen beslissingen. Mijn onderzoek richt zich expliciet op het informeren van beleidsmakers over risico communicatie, zodat mensen gebeurtenissen en hun acties daaromtrent op een zinvolle en duidelijke manier begrijpen.
Bovendien richt mijn onderzoek zich op relevante beleidskwesties met betrekking tot onderwijs, persoonlijke financiering en gezondheid. Hieronder vindt u een overzicht van alle lopende projecten en hoe deze gericht zijn op het informeren van actuele beleidsvragen en -uitdagingen.
Mijn onderzoeksaanpak is zeer interdisciplinair, aangezien ik theorieën en experimentele methoden uit de economie, psychologie en neurowetenschappen combineer. Ik maak gebruik van een verscheidenheid aan experimentele methoden, variërend van gedrags- en neuroimaging laboratoriumexperimenten, veldwerk en quasi-experimenteel onderzoek met surveys en microdata.

Onderzoeksgroep

Publicaties

Projecten

Onderwijs

In de media

Curriculum Vitae

Nevenwerkzaamheden