prof. dr. F.J.M. de Feijter (Anja)

Emeritus hoogleraar - Departement Moderne talen en culturen
Emeritus hoogleraar - Radboud Institute for Culture and History

prof. dr. F.J.M. de Feijter (Anja)
Contactinformatie
Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Prof. Anja de Feijter was hoogleraar Moderne Nederlandse letterkunde van 1995 tot 2021. Zij verzorgde onderwijs op het terrein van poëzietheorie en -analyse, literaire theorie en twintigste-eeuwse literatuurgeschiedenis. Zij laat zich inspireren door de theorie van Roman Jakobson (1896-1982) die poëzie definieerde als die vorm van taalgebruik waarin taal zich als zodanig laat voelen en de aandacht op zichzelf vestigt. Hierdoor verwerven de taaltekens een zekere zelfstandigheid of autonomie met een proces van betekenisproductie tot gevolg. De inzichten van Jakobson laten zich goed verbinden met die van Martinus Nijhoff (1894-1953) die sprak over woorden die zich loszingen van hun betekenis. Professor De Feijter geldt als kenner van de poëzie van de Nederlandse dichter Lucebert, centraal figuur binnen de naoorlogse Beweging van Vijftig. Ze onderzocht de spectaculair afwijkende, ongrammaticale of ook wel 'atonale' vorm van zijn gedichten in haar proefschrift «apocrief / de analphabetische naam». Het historisch debuut van Lucebert in het licht van de intertekst van Joodse mystiek en Hölderlin (Amsterdam: De Bezige Bij, 1994). Sinds haar emeritaat doet zij onderzoek ten behoeve van de editie van ongepubliceerd werk van Lucebert.

Publicaties

Nevenwerkzaamheden