prof. dr. R.P.B. Foppen (Ruud)

Hoogleraar - Animal Ecology & Physiology

prof. dr. R.P.B. Foppen (Ruud)
Bezoekadres

Heyendaalseweg 135
6525 AJ NIJMEGEN
Interne postcode: 30

Postadres

Postbus 9010
6500 GL NIJMEGEN

Mijn leeropdracht behelst 'Integrated Conservation Biology'. Het is een grote en urgente uitdaging om vragen te beantwoorden over de gevolgen van menselijk handelen op het duurzame voortbestaan van dier- en plantensoorten. Daarvoor is goede en relevante onderzoekskennis nodig op het gebied van 'beschermingsbiologie'. Ik ben van mening dat we daarvoor een integratie van diverse velden van kennis en data nodig hebben.In Nijmegen is een unieke samenballing van organisaties aanwezig die de mogelijkheden bieden voor samenwerking op gebied van Citizens Science (burgerwetenschap), ecologisch onderzoek en biogeochemie. De Citizens Science data zijn beschikbaar via de Particulier Gegevensbeherende Organisaties die gegevens op het gebied van biodiversiteit verzamelen met behulp van vrijwilligers die waarnemingen verrichten zoals het verzamelen van gegevens over verspreiding en aantalstrends. Vijf van deze organisaties houden kantoor op de campus. Ze werken samen met de Radboud Universiteit onder de naam Natuurplaza ('www.natuurplaza.com'). Samen beheren ze meer dan 100.000.000 waarnemingen. Die data en hun expertise, samen met de onderzoeksvaardigheden van het Instituut voor Water en Wetland Onderzoek kunnen ecologische patronen en processen worden bestudeerd. Ik zal me bezig houden met toegepast ecologisch onderzoek dat probeert te begrijpen en kwantificeren welke drukfactoren van invloed zijn op de dynamiek, veerkracht en duurzaam voortbestaan van dierpopulaties. Ik zal samenwerking tussen de diverse onderzoeksvelden initiëren en stimuleren. Ik denk dat er een enorm potentieel is om maatschappelijk relevante vragen op het gebied van natuurbescherming te beantwoorden door deze samenwerking en daarbij ook de benodigde wetenschappelijke hoge standaard te behalen. De belangrijkste instrumenten om dit te bereiken zijn statistische analyses die de lotgevallen van diverse lokale populaties met elkaar vergelijken en het gebruik van populatiemodellen.

Publicaties

Nevenwerkzaamheden