dr. N.P.M. Fortuin (Nienke)

Universitair docent - Empirische en praktische religiewetenschap

dr. N.P.M. Fortuin (Nienke)
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Nienke Fortuin doet kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar de zingeving aan de laatste levensfase. Hierbij richt ze zich op de relatie tussen religie, de wijze waarop mensen de dood interpreteren en de mate waarin ze doodsangst ervaren. Ook onderzoekt ze de relatie tussen religie en de wensen van ouderen met betrekking tot medische zorg en medische handelingen rond het levenseinde. Specifiek staat hierbij de vraag centraal in hoeverre zingeving en levensbeschouwing een rol spelen bij de houding van ouderen t.o.v. euthanasie en hun ideeën over een ‘voltooid leven’. Verder richt ze zich op de narratieven van het ouder worden die ouderen vertellen en op de vraag in hoeverre onze cultureel gedeelde narratieven van het ouder worden ouderen helpen een zinvol levensverhaal te kunnen (blijven) construeren. Daarnaast doet ze onderzoek naar de relatie tussen religie, gezondheid en welzijn.

Publicaties

Onderwijs