drs. P. Franssen (Pim)

Adviseur onderzoekssubsidies en valorisatie - Bureau Onderzoek en Onderwijsbeleid

drs. P. Franssen (Pim)
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Als adviseur onderzoeksubsidies en valorisatie ondersteun ik wetenschappers bij het aanvragen van subsidies en bij het ontwikkelen van valorisatieprojecten. Dat kan zowel inhoudelijk als organisatorisch zijn.

Bij persoonlijke beursaanvragen kijk ik mee naar projectvoorstel, planning en begroting en ondersteun ik bij de voorbereiding voor eventuele beoordelingsinterviews.

Met betrekking tot valorisatie denk ik, liefst al in een vroeg stadium, mee over mogelijkheden voor projecten, opzet, financiering, uitvoering en evaluatie. Ik schrijf mee aan projectplannen, leg contacten en ondersteun bij de organisatie en coördinatie.

Daarnaast ben ik projectleider van Kletskoppen, een kindertaalfestival dat jaarlijks plaatsvindt in Bibliotheek De Mariënburg in Nijmegen. Tijdens het festival presenteren taalwetenschappers van de Radboud Universiteit en het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek hun onderzoek op een laagdrempelige en speelse manier aan basisschoolkinderen. Daarnaast organiseren we heel veel andere activiteiten die te maken hebben met taal, taalplezier en lezen. Doel is leren, informeren en amuseren rondom taal. Zie voor meer informatie www.kletskoppenfestival.nl.

Publicaties

Nevenwerkzaamheden