mr. dr. R.H.W. Frins (Ralph)

Universitair docent - Vaksectie Bestuursrecht

mr. dr. R.H.W. Frins (Ralph)
Bezoekadres

Montessorilaan 10
6525 HR NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9049
6500 KK NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Mr. dr. R.H.W. (Ralph) Frins (1985) is universitair docent bij de vaksectie Bestuursrecht van de Radboud Universiteit. Naast kennis van het algemeen bestuursrecht heeft hij specialistische kennis van het omgevingsrecht. In het bijzonder van het natuurbeschermingsrecht (o.a. de stikstofproblematiek), het milieurecht (m.n. het thema luchtkwaliteit) en het recht van de ruimtelijke ordening.

Naast zijn baan bij de Radboud Universiteit was Ralph tot 2021werkzaam in de praktijk. Zo was hij onder meer senior (wetgevings)jurist bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en in die hoedanigheid direct betrokken bij de totstandkoming van de Omgevingswet. Verder werkte hij in het verleden als jurist omgevingsrecht bij een groot ingenieurs- en adviesbureau, alsmede bij de provincie Gelderland.

Publicaties

Onderwijs

Nevenfuncties

Over
Ralph Frins is gespecialiseerd in het bestuursrecht en het omgevingsrecht. Hij onderzoekt de nadelige effecten van ruimtelijke ontwikkelingen op de omgeving en het milieu. Hierbij gaat het vooral om de vraag met welke juridische instrumenten dergelijke effecten kunnen worden voorkomen en weggenomen.