prof. dr. W.J.H. Furnée (Jan Hein)

Hoogleraar - Departement Geschiedenis, Kunstgeschiedenis en Oudheid
Hoogleraar - Radboud Institute for Culture and History

prof. dr. W.J.H. Furnée (Jan Hein)
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Jan Hein Furnée (1972) is als hoogleraar Europese cultuurgeschiedenis verbonden aan de opleiding Geschiedenis van de Radboud Universiteit. Zijn onderzoek richt zich op de geschiedenis van stedelijke vrijetijdscultuur, cultuurparticipatie, consumptiecultuur, toerisme en cultuurbeleid in Nederland en West-Europa sinds 1750. Hij publiceerde onder meer over herensociëteiten, concertleven, theaterbezoek, winkelcultuur, grands cafés, badplaatsen, schaatsvertier, stedelijk cultuurbeleid en toerismepromotie. Tevens schreef hij diverse artikelen over Nederlandse en internationale stadsgeschiedschrijving. Zijn onderzoek werd bekroond met de Dyos Prize in Urban History en de Die Haghe prijs.

Momenteel werkt hij onder meer aan een nieuw boek over uitgaanscultuur in negentiende-eeuws Amsterdam, met als werktitel: Cultureel leven. Sociale verhoudingen en persoonlijke identiteiten in het Amsterdamse uitgaansleven, 1814-1854 (uitgeverijPrometheus/Bert Bakker). Samen met Peter Borsay bereidt hij de redactie voor van de zesdelige serie A Cultural History of Leisure (Bloomsbury).

Furnée studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen, promoveerde aan dezelfde universiteit, en werkte enkele jaren als docent bij de opleiding Theater-, Film- en Televisiewetenschappen van de Universiteit Utrecht. Van 2005 tot 2015 was hij universitair docent moderne geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Van 2011 tot 2015 was hij tevens deeltijdhoogleraar geschiedenis aan de Open Universiteit. Van 2005 tot 2016 was hij redacteur, later hoofdredacteur van het tijdschrift Stadsgeschiedenis. Van 2009 tot 2019 was hij redacteur van De Negentiende Eeuw/De Moderne TIjd. Van 2010 tot 2016 was hij secretaris van de European Association for Urban History. In 2013 initieerde hij het Amsterdam Centre for Urban History.

Onderzoeksgroep

Publicaties

Onderwijs

Nevenfuncties