R.S. van der Gaag MSc (Renske)

Medewerker - Bestuurskunde

R.S. van der Gaag MSc (Renske)
Bezoekadres

Heyendaalseweg 141
6525 AJ NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9108
6500 HK NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag

Renske van der Gaag is postdoctoraal onderzoeker bij de afdeling Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit. Haar onderzoek richt zich op inclusiviteit van lokale publieke diensten voor migranten. In het verleden deed zij veel onderzoek naar jeugdzorg en veiligheid, zowel gericht op beleid als uitvoering. Meest recent een onderzoek naar succesvolle gemeenten bij de transformatie jeugdhulp en artikelen in het kader van haar promotieonderzoek, een grootschalig internationaal onderzoek naar criminaliteit en slachtofferschap onder jongeren met en zonder migrantenachtergrond en de invloed van verschillende ontwikkelingscontexten (school, wijk, gezin).

Zij werkt graag met verschillende onderzoeksmethoden en heeft brede ervaring met zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek.