T. van Gaalen (Thomas) MA

Promovendus - Departement Moderne talen en culturen
Promovendus - Radboud Institute for Culture and History

T. van Gaalen (Thomas) MA
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Thomas van Gaalen is geïnteresseerd in de geschiedenis van activisme, in politieke en culturele geschiedenis, en in social movement studies. Als promovendus bij het Radboud Institute for Culture and History analyseert hij hoe socialistische en antikoloniale radicalen in het Caribisch gebied van de vroege 20ste eeuw het politieke raamwerk van internationale solidariteit mobiliseerden om politieke bondgenootschappen aan te gaan. Hoe beïnvloedden de verschillen en ongelijkheden tussen radicalen die zulke bondgenootschappen aangingen hun toepassingen en interpretaties van solidariteit? En in welke mate lukte het ze om verschillen te overbruggen? Het project wordt begeleid door prof. dr. Frank Mehring, dr. Harm Kaal and prof. dr. Jaap Verheul, en integreert zowel digitale als non-digitale methoden.

Thomas heeft een MA in geschiedenis. Zijn RMA-scriptie nam het verschuivende repertoire van Nederlandse protestbewegingen tijdens media- en discoursveranderingen tussen de jaren 1960 en 2010 onder de loep. Na zijn studie werkte Thomas als onderzoeksassistent bij het NWO Open Science Fund-project "Once More, With Feeling. Replications in History," en als onderzoeker bij de Boekmanstichting in Amsterdam. Hij is ook actief als illustrator en vormgever.

Publicaties

Projecten

In de media

Nevenwerkzaamheden