dr. W.B. Ganzevoort (Wessel)

Postdoc - Institute for Science in Society

dr. W.B. Ganzevoort (Wessel)
Bezoekadres

Heyendaalseweg 135
6525 AJ NIJMEGEN
Interne postcode: 77

Postadres

Postbus 9010
6500 GL NIJMEGEN

Werkdagen dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Mijn achtergrond is in water- en milieubeleid, waarbij mijn interesse vooral uitging naar burgerparticipatie en het onderzoeken van ‘lokale’ of ‘leken’ perspectieven op natuur en landschap. Deze onderzoeksinteresse is terug te zien in bijdragen aan studies naar plaatsverbondenheid en de mens-natuurrelatie.

Mijn hoofdzakelijke onderzoekslijn betreft natuur-gerichte citizen science (‘burgerwetenschap’) en andere vormen van groen vrijwilligerswerk. Mijn promotieonderzoek omvatte enquêteonderzoek naar het profiel, de motivaties en de ervaringen van Nederlandse groene vrijwilligers. Op dit moment doe ik kwalitatief onderzoek naar de potentie van ornithologische citizen science om ecologisch burgerschap te stimuleren.

Onderzoeksgroep

Publicaties

Projecten

Onderwijs

In de media

Nevenfuncties