drs. V.J.H. Geerts (Vincent)

Secretaris facultaire examencommissie - Bureau Onderwijs en Studentenzaken Letteren

drs. V.J.H. Geerts (Vincent)
Contactinformatie
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, donderdag

Secretarisrol examencommissie, opleidingscommissie, werkveldcommissie, BKO-commissie
Begeleiding onderwijsvisitatietrajecten
Voorbereiding Onderwijs- en examenreglementen
Begeleiding en rapportage tevredenheidsonderzoeken (panelgesprekken, online evaluaties)

Nevenwerkzaamheden