E. de Gelder (Eefje)

Medewerker - Economische Theorie en Economisch Beleid

E. de Gelder (Eefje)
Bezoekadres

Heyendaalseweg 141
6525 AJ NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9108
6500 HK NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Eefje de Gelder (1988) is momenteel promovenda op het thema mainstreaming fairtrade bij het Institute for Management Research (IMR) aan de Radboud Universiteit. Ze doet onderzoek naar hoe consumenten en bedrijven omgaan met de fairtrade-beweging die steeds populairder wordt - vanwege de vele ontwikkelingen die gaande zijn aan zowel de aanbod- als de vraagzijde. Vervolgens kijkt ze of deze de uiteindelijke hulp aan boeren beïnvloedt. Een concurrentiemodel analyseert de ontwikkelingen binnen fairtrade en het effect daarvan op de welvaart van de boeren. Een experiment is opgezet om consumentengedrag te bestuderen. Ook wordt de opzet van de Fairtrade Minimumprijs voor cocoa geanalyseerd.
Eefje heeft eerder een Bacheloropleiding Economics gevolgd aan Tilburg University, waarvan één jaar aan de Universidad de Navarra (Spanje). Daarna heeft ze een MSc Economics aan de Universiteit van Amsterdam gedaan en een MA Christianity and Society aan Tilburg University. Ze schreef in die tijd scripties m.b.t. diverse aspecten van fairtrade: in relatie tot economische groei, in relatie tot het landbouwbeleid van de Wereldbank, en als laatste in relatie tot de theologie van Thomas van Aquino betreffende de rechtvaardige prijs.

Onderzoeksthema
  • fairtrade certification, economische ontwikkeling, inclusie, kleinschalige boeren

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

In de media

Nevenwerkzaamheden