dr. P.G. Geurts (Nella)

Universitair docent - Radboud Social Cultural Research
Universitair docent - Sociologie

dr. P.G. Geurts (Nella)
Bezoekadres

Thomas van Aquinostraat 4
6525 GD NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9104
6500 HE NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Nella Geurts is universitair docent en onderzoekt de in- en uitsluiting van migranten en hun ervaringen in West-Europa. Op dit moment onderzoekt ze de rol van religie bij de sociale inclusie van Syrische vrouwen in Nederland en verkent ze de politieke inclusie van diverse migrantengroepen in West Europa. Eerder schreef ze haar proefschrift over de integratieparadox bij migranten waarbij ze met een mix van methoden onderzocht waarom juist migranten met een hogere sociaaleconomische positie zich minder verbonden voelen met het huidige land van residentie. In haar onderzoek combineert Nella het liefst meerdere methoden waaronder het analyseren van grootschalige surveydata en diepte-interviews.

Daarnaast zit Nella in de redactie van Mens & Maatschappij.

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden