dr. P.G. Geurts (Nella)

Universitair docent - Radboud Social Cultural Research
Universitair docent - Sociologie

dr. P.G. Geurts (Nella)

Nella Geurts is postdoctoraal onderzoeker bij het SPIRiT project (The Socio-Political impact of Islamic Religiosity among Muslim citizens in Europe Today). In dit project wordt de invloed van islamitische religiositeit op diverse sociaal-politieke uitkomsten, zoals politiek vertrouwen en houdingen ten opzichte van seksualiteit onderzocht, waarbij een mix van methoden wordt gebruikt. Eerder schreef ze haar proefschrift over de integratieparadox bij migranten waarbij ze met een mix van methoden onderzocht waarom juist migranten met een hogere sociaaleconomische positie zich minder verbonden voelen met het huidige land van residentie. In haar onderzoek richt Nella zich op de processen van in- en uitsluiting met een focus op migranten in West-Europese landen waarbij ze het liefst meerdere methoden combineert.

Daarnaast zit Nella in de redactie van Mens & Maatschappij.

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Onderwijs