prof. dr. C.C.A.M. Gielen (Stan)

Hoogleraar - Donders Centre for Neuroscience – Neurophysics
Hoogleraar - Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour

prof. dr. C.C.A.M. Gielen (Stan)
Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Stan Gielen onderzoekt de informatieverwerking in de hersenen, met nadruk op waarnemen en bewegen bij de mens. Hiervoor gebruikt hij diverse experimentele technieken, zoals neurofysiologie en neuroimaging, en theoretische benaderingen om te begrijpen hoe neuronen samenwerken en de basis vormen voor het complexe gedrag van de mens. Vanuit de kennis, die hierbij werd opgedaan zijn diverse toepassingen gerealiseerd in de kunstmatige intelligentie en voor de diagnostiek van neurologische aandoeningen.

Gielen is ook betrokken bij onderzoek naar Brain Computer Interfacing, waarbij hersenactiviteit gebruikt wordt om mensen te ondersteunen bij hun functioneren.

Het onderzoek van Gielen is multi-disciplinair en vormt een brug tussen de natuurkunde, wiskunde, biologie, informatica en cognitive neuroscience.

Onderzoeksthema Onderzoeksgroep

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Nevenwerkzaamheden