dr. J. Gijsenbergh (Joris)

Onderzoeker - Vaksectie Rechtsfilosofie
Onderzoeker - Vaksectie Staatsrecht

dr. J. Gijsenbergh (Joris)
Bezoekadres

Montessorilaan 10
6525 HR NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9049
6500 KK NIJMEGEN

Dr. Joris Gijsenbergh (1983) is als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan de vaksecties Staatsrecht en Rechtsfilosofie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Eerder heeft hij gewerkt als onderzoeker en universitair docent aan de Geschiedenisafdelingen van de universiteiten van Nijmegen, Leiden, Utrecht, Münster en Marburg.

Gijsenbergh is gespecialiseerd in de ontwikkeling van democratieopvattingen in Nederland en andere West-Europese landen gedurende de twintigste en éénentwintigste eeuw. Hij onderzoekt politieke en publieke controverses over de essentie van ‘de ware democratie’, door denkbeelden over de relatie tussen politici en burgers te analyseren.

Zijn huidige project, "Politieke partijen tussen vrijheid en gebondenheid" richt zich op de regulering van politieke partijen in het Nederlands constitutioneel bestel. De centrale vragen zijn welke juridische concepten van politieke partijen gangbaar én wenselijk zijn. Dit project wordt gefinancierd door het Fonds Staatsman Thorbecke, onder beheer van de Koninklijk Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

Gijsenberghs eerdere onderzoek concentreerde zich op de geschiedenis van extremismebestrijding in de jaren 1920 en 1930, en op de naoorlogse roep om een open overheid als democratisch burgerrecht (met een focus op klokkenluiders).

Onderzoeksgroep

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Projecten

Curriculum Vitae

Over
Joris Gijsenbergh kijkt naar de ontwikkeling van opvattingen over democratie in Nederland en andere West-Europese landen. Hij analyseert denkbeelden over de relatie tussen politici en burgers. Ook onderzoekt hij of (grond)wettelijke regels voor politieke partijen noodzakelijk en wenselijk zijn.