dr. ir. G.V.M. van Ginkel (Gisbert)

Universitair docent - Radboud Docenten Academie
Docentambassadeur - Radboud Teaching and Learning Centre

dr. ir. G.V.M. van Ginkel (Gisbert)
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Gisbert van Ginkel werkt als Universitair Docent aan de Radboud Docenten Academie. Hij doet onderzoek naar het leren van leraren in brede zin: naar professionele identiteits ontwikkeling van startende leraren, begeleiding van werkplekeren en onderzoekend handelen, creativiteit van leerlingen in het VO. Hij is sinds 1998 werkzaam in het onderwijs, en sinds 2000 werkzaam in de lerarenopleiding als instituutsopleider, onderzoeker en onderwijsontwikkelaar. In 2018 is hij gepromoveerd op onderzoek naar praktijkkennis van werkplekbegeleiders over adaptief begeleiden. Als coordinator interne docentprofessionalisering bij de Radboud Docenten Academie is hij betrokken bij de inductie, opleiding, registratie en professionalisering van (startende) lerarenopleiders. Gisbert is lid van de examencommisie, de curriculum commissie, en is aanspreekpunt voor Brightspace en Portflow.

Gisbert is Docent Ambassadeur voor de Radboud Docenten Academie bij het Radboud Teaching and Learning Centre. Docentambassadeurs zijn medewerkers die het gesprek over onderwijs entameren en levend houden. Over onderwijspraktijk, ideaal, en hoe die dichter bij elkaar te brengen. In het klein en in het groot: tussen collega's onderling en binnen de universiteit als geheel. Vanuit het besef dat onderwijs expertise vraagt, nooit af is, en floreert waar ruimte is om samen onderzoekend te ontwikkelen. Als docentambassadeur is Gisbert ook lid van de vouchercommissie

Een rode lijn in zijn werk als opleider, onderzoeker en ontwikkelaar is 'onderbouwd bouwen aan onderwijs': van visies op het beroep tot instrumenten en werkvormen om dit in praktijk te brengen. Als opleider staat hij graag voor en in de groep en verzorgt hij onderwijs volgens 'teach what you preach'. Als procesbegeleider van inductie ontwikkelgroepen, intervisiebegeleider en collegiale ontwikkelaar zet hij mensen graag aan tot samen maken, ontwikkelen en denken.

Publicaties

In de media

Nevenwerkzaamheden