dr. L.R. Glas (Lize)

Universitair hoofddocent - Vaksectie Internationaal en Europees Recht

dr. L.R. Glas (Lize)
Bezoekadres

Montessorilaan 10
6525 HR NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9049
6500 KK NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

Het proefschrift van Lize Glas is getiteld: ‘The Theory, Potential and Practice of Procedural Dialogue in the European Convention on Human Rights System’. Ook na publicatie van haar proefschrift blijft Glas onderzoek doen naar het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Naast dat zij schrijft over wat ‘dialoog’ en ‘toegang tot het recht’ betekenen in de context van het Verdrag-systeem, onderzoekt zij de procedures van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (bijv. de pilot-uitspraak procedure, eenzijdige verklaringen en interventies door derden). Zij is verder geïnteresseerd in de tenuitvoerlegging van uitspraken, hervorming van het Verdragssysteem en de verhouding van het Hof met de Verdragsstaten/nationale hoven, het Comité van Ministers en het Hof van Justitie van de EU.

Publicaties

Onderwijs

Curriculum Vitae

Nevenwerkzaamheden