dr. S. Glas (Saskia)

Universitair docent - Radboud Social Cultural Research
Universitair docent - Sociologie

dr. S. Glas (Saskia)

Saskia Glas is Universitair Docent Sociologie. In haar onderzoek richt Saskia zich voornamelijk op de culturele integratie van niet-Europese minderheden in West-Europese landen. Ze behandelt vragen als in hoeverre minderheden zich identificeren met hun aankomstlanden en in hoeverre minderheden vrouwenrechten en democratie waarderen. In het verklaren van deze houdingen kijkt Saskia voornamelijk naar religiositeit, acculturatie over de tijd en wederzijdse uitsluitingen.

Saskia is ook geinteresseerd in methodologisch surveyonderzoek, de sociaal-politieke houdingen van meerderheden, anti-feministische tegenslagen, politieke structuren en contextafhankelijkheid. Daarnaast heeft ze vier jaar lang promotieonderzoek gedaan over de rol van Islamitische religiositeit in genderhoudingen in het Arabische Midden-Oosten en Noord Afrika. Saskia heeft een NWO Talent Grant en een Marie Curie Beurs gekregen en haar onderzoek is gepubliceerd in vooraanstaande journals als Social Forces, European Sociological Review, Gender & Society en International Migration Review.

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Curriculum Vitae

Nevenwerkzaamheden