Y. Goris (Yannicke)

Promovendus - Empirische Politicologie

Y. Goris (Yannicke)
Bezoekadres

Heyendaalseweg 141
6525 AJ NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9108
6500 HK NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Yannicke Goris is promovenda bij de afdeling politicologie, onder begeleiding van Prof. C. van Ham en Prof. W. van Meurs. Haar onderzoek, met als werktitel "Angels and demons contesting civic space: The role of civil society in promoting and undermining democracy" onderzoekt de strijd om de maatschappelijke ruimte in periodes van democratische erosie.
Over het algemeen wordt er vanuit gegaan dat de maatschappelijke ruimte in tijden van democratische erosie krimpt; dat vrijheden van het maatschappelijk middenveld (de veronderstelde beschermer en motor van democratie) worden ingeperkt. In haar onderzoek laat Yannicke zien dat het verhaal complexer is. Democratische erosie betekent niet per definitie een algehele krimp van de maatschappelijke ruimte; er is eerder sprake van verandering en reconfiguratie. Waar voor sommige organisaties de ruimte krimpt en vrijheden drastisch worden ingeperkt, kunnen voor anderen juist nieuwe ruimtes en mogelijkheden ontstaan. Bovendien wordt de strijd om de grenzen en invulling van de maatschappelijke ruimte niet alleen gevoerd tussen maatschappelijk middenveld en de staat. Zij speelt zich ook af tussen maatschappelijke organisaties onderling.
De strategieën en (inter)acties van organisaties in de strijd om de maatschappelijk ruimte geven inzicht in hun positie ten aanzien van de democratie. Soms nemen zij inderdaad de hen toebedeelde rol van democratische 'angels' in. Soms echter blijken hun acties de democratie eerder te ondermijnen. Yannicke analyseert deze complexe rol van maatschappelijke organisaties door historische en contemporaine ontwikkelingen in 4 landen (Polen, Kroatië, Kenia & Zambia) met elkaar te vergelijken.
Dit interdisciplinair project combineert een historisch en politicologisch perspectief. Centraal staat het leren van en uitwisseling met de praktijk, zodat opgedane wetenschappelijke inzichten effectief kunnen worden ingezet om het maatschappelijk middenveld te ondersteunen in de bevordering van democratie.

Nevenwerkzaamheden