Y. Goris (Yannicke)

Promovendus - Empirische Politicologie

Y. Goris (Yannicke)
Contactinformatie
Bezoekadres

Heyendaalseweg 141
6525 AJ NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9108
6500 HK NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Yannicke Goris is promovenda bij de afdeling politicologie, onder begeleiding van Prof. C. van Ham en Prof. W. van Meurs. Haar onderzoek richt zich op de strijd om de maatschappelijke ruimte - beter bekend als 'civic space' - in periodes van democratische erosie.
Over het algemeen wordt er vanuit gegaan dat 'civic space' in tijden van democratische erosie krimpt; dat vrijheden van het maatschappelijk middenveld (de veronderstelde beschermer en motor van democratie) worden ingeperkt. In haar onderzoek laat Yannicke zien dat het verhaal complexer is. Democratische erosie betekent niet per definitie een algehele krimp van de maatschappelijke ruimte. Er is eerder sprake van verandering en reconfiguratie van die ruimte. Waar voor sommige actoren de ruimte inderdaad krimpt en vrijheden drastisch worden ingeperkt, kunnen voor anderen juist nieuwe ruimtes en mogelijkheden ontstaan. Bovendien wordt de strijd om de grenzen en invulling van de maatschappelijke ruimte niet alleen gevoerd tussen maatschappelijk middenveld en de staat; zij speelt zich ook af tussen maatschappelijke actoren onderling.
De strategieën en (inter)acties van maatschappelijk actoren in de strijd om de maatschappelijk ruimte geven inzicht in hun positie ten aanzien van de democratie. Soms nemen zij inderdaad de hen toebedeelde rol van motor en beschermer van de democratie in. Soms echter, blijken hun acties de democratie eerder te ondermijnen. Yannicke analyseert deze complexe rol van maatschappelijke actoren door historische en contemporaine ontwikkelingen in 2 landen (Polen en Kroatië) met elkaar te vergelijken.
Dit interdisciplinair project combineert een historisch en politicologisch perspectief. Centraal staat het leren van en uitwisseling met de praktijk, zodat opgedane wetenschappelijke inzichten effectief kunnen worden ingezet om het maatschappelijk middenveld te ondersteunen in de bevordering van democratie.

Onderwijs

Curriculum Vitae

Nevenwerkzaamheden