prof. dr. M.J.L. Graff (Maud)

Hoofdonderzoeker - Donders Community for Medical Neuroscience
Hoofdonderzoeker - Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour
Hoogleraar - Faculteit der Medische Wetenschappen (Radboudumc)

prof. dr. M.J.L. Graff (Maud)
Bezoekadres

Reinier Postlaan 4
6525 GC NIJMEGEN
Interne postcode: 898

Werkdagen maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

Professor Maud Graff is bijzonder hoogleraar Ergotherapie (sinds 2018). Haar onderzoekslijn richt zich op ontwikkeling, implementatie en evaluatie van persoonsgerichte ergotherapie en interdisciplinaire psychosociale, paramedische en revalidatie interventies. En specifiek op mensen met een combinatie van cognitieve, fysieke, mentale en sociale problemen, zoals kwetsbare ouderen, mensen met dementie, Parkinson, hersenletsel en andere chronische aandoeningen (patiënt/persoonlijk perspectief), hun mantelzorgers (familie perspectief) en de kwaliteit van zorg (professional perspectief) in ziekenhuis, revalidatie/verpleeghuis en eerstelijn (organisatie/netwerk perspectief). Interventies zijn gericht op het verbeteren van de eigen regie, zelfmanagement en participatie in betekenisvolle activiteiten en lichamelijk, cognitief en sociaal functioneren met als doel betere kwaliteit van leven, gezondheid en kwaliteit van zorg. Ze promoveerde cum laude en ontving voor haar onderzoeken zeven wetenschapsprijzen en diverse subsidies van Nederlandse en Europese gezondheidsfondsen en ministeries. Binnen haar onderzoekslijn lopen nationale en internationale promotie-, post-doc en junior onderzoeksprojecten. Van de 25 promoties die zij begeleidde zijn 12 succesvol afgerond en 14 nog lopend. Ze ontving twee periodes als junior Principal Investigator (2014-2019) en een Honorary Associate Professorship aan de Universiteit van Nottingham, UK (in 2015) .

Ze geeft mastercourses en lezingen op (inter)nationale conferenties over methodologie, ontwikkeling, evaluatie en implementatie van complexe persoonsgerichte ergotherapie en interdisciplinaire paramedische, revalidatie en psychosociale interventies. Ze is voorzitter van Netwerk Ergotherapie Onderzoekers Nijmegen (NEON) , Landelijke Hoogleraar en Lectoren Ergotherapie Netwerk, Methodologie Taskforce voor Psychosociale interventies bij Dementie en bestuurslid Alzheimercentrum en adviesraden Ergotherapie en editor Ergotherapie Wetenschap

Publicaties

Nevenwerkzaamheden