prof. mr. C.A. Groenendijk (Kees)

Emeritus hoogleraar - Vaksectie Rechtssociologie en Migratierecht

prof. mr. C.A. Groenendijk (Kees)
Bezoekadres

Montessorilaan 10
6525 HR NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9049
6500 KK NIJMEGEN

Prof. Kees Groenendijk onderzoekt binnen het Centrum voor Migratierecht de regulering van migratie en de rechtspositie van migranten in Nederland en in Europa. Recente publicaties gaan over de regulering van gezinsmigratie en arbeidsmigratie, over de status van langdurig gevestigde immigranten, en over de totstandkoming en de effecten van het nieuwe EU-richtlijnen inzake migratie en asiel. Verder publiceert hij over: de (on)rechtmatigheid en (on)eerlijkheid van de Nederlandse inburgeringswetgeving de rechtspositie van immigranten uit landen buiten de Europese Unie in de EU de regulering van arbeids- en gezinsmigratie in Nederland en ander EU-lidstaten de reactie van de Nederlandse overheid op de komst van islamitische migranten wetgeving en praktijk inzake naturalisatie in Nederland

Publicaties

Nevenfuncties