prof. dr. P.J. Groot (Paul)

Hoogleraar - Astrophysics

prof. dr. P.J. Groot (Paul)
Bezoekadres

Heyendaalseweg 135
6525 AJ NIJMEGEN
Interne postcode: 62

Postadres

Postbus 9010
6500 GL NIJMEGEN

Prof. Paul Groot doet onderzoek naar compacte dubbelsterren in ons Melkwegstelsel en naar bronnen van zwaartekrachtstraling in het Heelal. Compacte dubbelsterren bestaan uit minimaal één overleden ster (een witte dwerg, neutronenster of zwart gat) en een gewone ster of nog een tweede overleden ster. Deze dubbelsterren zijn van belang voor het begrijpen van natuurkundige verschijnselen onder extreme zwaartekracht, temperatuur, druk en dichtheden. Zwaartekrachtstraling wordt opgewekt als twee compact objecten in een zeer nauwe baan om elkaar heen draaien of samensmelten.

Deze kennis draagt voorts bij aan begrip van supernova-explosies en de evolutie van (dubbel)sterren in het algemeen.

Paul Groot is mede-oprichter en voormalig afdelingshoofd van de afdeling Sterrenkunde aan de Radboud Universiteit, als ook voormalig voorzitter van de Nederlandse toponderzoekschool voor astronomie, NOVA. Hij is een van de voortrekkers van het European Galactic Plane Surveys project, dat voor het eerst het vlak van ons Melkwegstelsel gedetailleerd in kaart brengt. Daarnaast was hij hoofdonderzoeker voor de X-Shooter spectrograaf voor 's werelds grootste telescoop, de Europese Very Large Telescope (VLT).

Hij is de projectleider (Principal Investigator) voor de BlackGEM array in Chili voor de detectie van het optische signaal van hoog-frequente zwaartekrachtstralingsbronnen, en van de MeerLICHT telescoop die samen met de MeerKAT radio telescoop in Zuid-Afrika optisch-radio transients detecteert.

Sind 2018 verdeelt Paul Groot zijn tijd tussen Radboud Universiteit en de Universiteit van Kaapstad, waar hij een aanstelling heeft als SARChI Chair.

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Projecten

Curriculum Vitae

Nevenwerkzaamheden