prof. dr. W.T. de Groot (Wouter)

Emeritus hoogleraar - Institute for Science in Society

prof. dr. W.T. de Groot (Wouter)
Bezoekadres

Heyendaalseweg 135
6525 AJ NIJMEGEN
Interne postcode: 77

Postadres

Postbus 9010
6500 GL NIJMEGEN

Prof. Wouter de Groot is gespecialiseerd in de relaties tussen de samenleving enerzijds en landgebruik, rivieren en natuur anderzijds. Dit zowel in Nederland als in de ontwikkelingslanden. De visies die mensen hebben over hun relatie met de natuur vormen een belangrijk aandachtspunt, evenals methoden voor gezamenlijke planning. Dit gebeurt onder andere binnen het EU-project 'Freude am Fluss', waarin niet de angst voor overstromingen, maar juist de mogelijkheden van het rivierenlandschap centraal staan.

Nevenfuncties