prof. dr. A.P. Grootjans (Albert)

Emeritus hoogleraar - Aquatic Ecology and Environmental Biology

prof. dr. A.P. Grootjans (Albert)
Contactinformatie
Bezoekadres

Heyendaalseweg 135
6525 AJ NIJMEGEN
Interne postcode: 31

Postadres

Postbus 9010
6500 GL NIJMEGEN

Professor Grootjans onderzoekt de ecohydrologie van wetlands. Hij wil weten hoe natte ecosystemen, zoals venen, natte graslanden en duinvalleien door hydrologische processen in stand worden gehouden. Een belangrijke vraag daarbij is hoe een veranderend landgebruik en een veranderend klimaat het voortbestaan van wetlands beïnvloeden. In het buitenland gaat het om het behoud en mogelijk herstel van natuurlijke venen, waaronder hoogvenen in Vuurland (Zuid-Argentinië) en grondwatergevoede kalkmoerassen en beekdalsystemen in Polen en Slowakije. Grootjans maakt deel uit van diverse kennisnetwerken op het gebied van natuurbeheer en dynamisch kustbeheer.

Nevenfuncties