drs. L.G. Gulpers (Liesbeth)

Directeur onderwijs - Decanaat

drs. L.G. Gulpers (Liesbeth)
Contactinformatie
Bezoekadres

Heyendaalseweg 141
6525 AJ NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9108
6500 HK NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Liesbeth Gulpers (1981) is werkzaam als directeur onderwijs voor de faculteit der Managementwetenschappen.

In deze functie draagt ze bij aan de visie op en organisatie van het onderwijs van de faculteit. Ze adviseert de vice-decaan onderwijs en de decaan, het faculteitsbestuur, de opleidingen en docenten over het te voeren onderwijsbeleid. Daartoe haalt ze bij de opleidingen input op over beleidsontwikkeling. In de implementatiefase vervult ze een coördinerende rol. Ze draagt bij aan de inrichting van de onderwijsorganisatie en het vormgeven van onderwijsinnovatie. Ze houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs, voert regie op kwaliteitszorg en op jaarlijks terugkerende processen zoals de OER en het onderwijs jaarplan en -verslag.

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Onderwijs

Curriculum Vitae

Nevenwerkzaamheden