dr. ing. S.C.M. Haaijer-Vroomen (Suzanne)

Staff Scientist - Microbiologie

dr. ing. S.C.M. Haaijer-Vroomen (Suzanne)
Contactinformatie
Bezoekadres

Heyendaalseweg 135
6525 AJ NIJMEGEN
Interne postcode: 72

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdagochtend, vrijdag

Als researcher bij de afdeling ecologische microbiologie ben ik betrokken bij onderzoek naar micro-organismen die belangrijke omzettingen van elementen uitvoeren. Dit met een focus op zowel zoetwater als mariene autotrofe nitrificeerders die ammonia omzetten naar nitriet en nitraat. Door kweken van deze organismen in het lab vanuit monsters verkregen uit de natuur en/of afvalwaterzuivering en de ontwikkeling en het gebruik van moleculaire methoden om deze organismen in situ en in het lab te detecteren kan er kennis verkregen worden van hun functie en rol in de elementcycli. Fysiologische kennis van dit soort microorganismen is met name belangrijk om uit te zoeken hoe deze organismen reageren op veranderende klimaatomstandigheden.

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden