mr. drs. I. Haazen (Ingeborg)

Docent - Vaksectie Burgerlijk Recht

mr. drs. I. Haazen (Ingeborg)
Contactinformatie
Bezoekadres

Montessorilaan 10
6525 HR NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9049
6500 KK NIJMEGEN

Ingeborg Haazen studeerde Griekse en Latijnse Taal & Cultuur en Nederlands recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij deed onder meer onderzoek aan de universiteit van Oxford en in de Vaticaanse bibliotheek in Rome.

Zij was verbonden aan de afdeling rechtsgeschiedenis waar zij Romeins en canoniek recht bestudeerde, voordat zij de overstap maakte naar het burgerlijk recht in 1998. Met name het aansprakelijkheidsrecht heeft haar aandacht. Sinds 2001 is zij als docent verbonden aan de sectie burgerlijk recht van de faculteit. Zij schreef artikelen over onder meer bewuste roekeloosheid, het schadebegrip, de klachtplicht en vaccinatieschade.
Naast haar onderwijswerkzaamheden doet zij onderzoek naar aansprakelijkheid voor micro-organismen en infectieziekten.

Publicaties

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden