dr. W. Halffman (Willem)

Universitair hoofddocent - Institute for Science in Society

dr. W. Halffman (Willem)
Contactinformatie
Bezoekadres

Toernooiveld 5
6525 ED NIJMEGEN
Interne postcode: 77

Postadres

Postbus 9010
6500 GL NIJMEGEN

Ik bestudeer hoe wetenschap en technologie met de samenleving zijn verweven - de problematiek van het zogenaamde wetenschaps- en techniekonderzoek. Mijn specialiteit is de studie van de samenwerking tussen wetenschap en beleid, zoals in beleidsadvisering door deskundigen, het gebruik en de ontwikkeling van expertise, risico-beoordeling en standaardisering daarvan, onzekerheid). Ik ben in het bijzonder geïnteresseerd in hoe kennis wordt gevalideerd tot (in)accuraat of (in)correct aan de randen van de traditionele wetenschappelijke instituties, zoals in beleidsadvisering of in relatie tot amateurwetenschap. Bijvoorbeeld: hoe bepalen beleidsmakers en deskundigen of we voldoende zekerheid hebben om een chemische stof te bestempelen als gevaarlijk voor het milieu? Hoe besluiten vrijwillige veldbiologen dat de waarneming van een zeldzame libel betrouwbaar is?
De afgelopen jaren heb ik vooral onderzocht hoe wetenschappelijke instituties tekortkoming kunnen vertonen, zoals in het wetenschappelijke publicatiesysteem of in gebrekkige foutcorrectie. (zie halffman.org)

Publicaties

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden