prof. dr. C.T. van Ham (Carolien)

Hoogleraar - Empirische Politicologie

prof. dr. C.T. van Ham (Carolien)
Bezoekadres

Heyendaalseweg 141
6525 AJ NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9108
6500 HK NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag

Carolien van Ham is hoogleraar Empirische Politicologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Haar onderzoek richt zich op: legitimiteit en politieke vertegenwoordiging, democratisering en autoritarisme, integriteit van verkiezingen en verkiezingsfraude, en democratie en mensenrechten. Van Ham publiceerde in o.a. het European Journal of Political Research, Electoral Studies, West European Politics, International Political Science Review, Government and Opposition, Democratization, en was co-redacteur van het boek Myth and Reality of the Legitimacy Crisis: Explaining Trends and Cross-National Differences in Established Democracies (Oxford University Press, 2017).

Van Ham is eveneens verbonden aan het Australian Human Rights Institute (UNSW Sydney), het Electoral Integrity Project (Universiteiten van Sydney & Harvard), en het Varieties of Democracy Institute (Universiteit van Gothenburg).

Voor ze naar Nijmegen kwam, werkte van Ham als (senior) docent vergelijkende politieke wetenschappen aan de Universiteit van New South Wales in Sydney (Australië, 2015-2019), als postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Twente (2012-2014) en als postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Göteborg (Zweden, 2014). Ze promoveerde in 2012 aan het European University Institute in Florence (Italië).

Van Ham kreeg voor haar onderzoek diverse subsidies en awards, waaronder de Discovery Early Career Research Award (2015-2017) van de Australische Research Council voor het project Getting elections right?

In Nijmegen zal ze een Centre for Democracy & Representative Government gaan opzetten en uitbouwen, waarin het onderzoek van de Nijmeegse politicologen naar democratische vernieuwing en politieke (en sociaaleconomische) representativiteit wordt gebundeld. Thema’s als democratische legitimiteit, politieke mobilisatie en populisme, democratische hervorming en de veranderende rol van politieke partijen vormen onderdeel van de onderzoeksagenda.

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Curriculum Vitae

Nevenwerkzaamheden

Over
Carolien van Ham onderzoekt democratische legitimiteit en politieke vertegenwoordiging. Ook publiceert ze over verkiezingsfraude en de integriteit van verkiezingen: hoe zorgen landen ervoor dat kiezers vertrouwen (kunnen) hebben in hun politieke systeem?