dr. S.V. Hanssen (Steef)

Universitair docent - Environmental Science

dr. S.V. Hanssen (Steef)
Contactinformatie
Bezoekadres

Heyendaalseweg 135
6525 AJ NIJMEGEN
Interne postcode: 89

Postadres

Postbus 9010
6500 GL NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Ik onderzoek technologieën en opties om klimaatverandering tegen te gaan en bepaal daarbij hoeveel de uitstoot van broeikasgassen kan worden gereduceerd. Ik heb onder andere gekeken naar bio-energie (inclusief bio-energie met CO2 afvang 'BECCS'), elektrische auto's, het gebruik van CO2 voor materialen, bio-based chemicaliën, groene waterstof en ecosysteemrestoratie. Ik vind het mooi om aan verschillende onderwerpen te werken en daarbij de overkoepelende principes te doorgronden om zo tot een betere milieukundige evaluatie te komen.