M.E.N. van Haren (Michelle)

Promovendus - Vaksectie Ondernemingsrecht

M.E.N. van Haren (Michelle)
Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Michelle van Haren is promovenda en docent bij het Van der Heijden Instituut, dat deel uitmaakt van het Onderzoekcentrum Onderneming en Recht (OO&R). Michelle volgde de dubbelstudie Recht en Management aan de Radboud Universiteit en behaalde de Master of Business Administration in de specialisatie Strategic Management en studeerde af in Nederlands recht in de afstudeerrichtingen Ondernemingsrecht (cum laude) en Strafrecht (cum laude). Haar huidige onderzoek ziet op de rol en bevoegdheden van vennootschapsorganen in insolventieprocedures in rechtsvergelijkend perspectief.

Onderzoeksthema
  • ondernemings- en insolventierecht

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Onderwijs

Nevenfuncties