dr. F.W. Hasselman (Fred)

Universitair docent - Behavioural Science Institute
Universitair docent - Orthopedagogiek: Gezin en Gedrag

dr. F.W. Hasselman (Fred)
Postadres

Postbus 9104
6500 HE NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Mijn onderzoek en onderwijs richt zich op het ontwikkelen en toepassen van methoden en technieken van theoretisch, empirisch en psychometrisch onderzoek naar menselijk gedrag beschouwd als het gedrag van een complex dynamisch systeem.

Hierbij ligt de nadruk op het ontwikkelen van een zogenaamd “persoon-specifiek” (idiografisch) onderzoeksparadigma waarbij het modelleren en kwantificeren van intra-individuele variabiliteit (parameters van een dynamisch systeem) belangrijker is dan inter-individuele variabiliteit (parameters van een statische populatie).

Vanuit dit perspectief is de huidige ‘Replicatie Crisis’ in de sociale wetenschappen eerder een probleem van het verkeerde theoretisch paradigma dan van het verkeerd gebruik van toetsende statistiek.

Onderzoeksgroep

Publicaties

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden