dr. ir. T. Havinga (Tetty)

Fellow - Vaksectie Rechtssociologie en Migratierecht

dr. ir. T. Havinga (Tetty)
Bezoekadres

Montessorilaan 10
6525 HR NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9049
6500 KK NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag

Tetty Havinga verrichtte rechtssociologisch onderzoek naar de regulering van ondernemingen, gelijke behandeling, beleidsuitvoering en -handhaving, en de relatie tussen recht, migranten en migratie.

Veel van haar onderzoek richt zich op de relaties tussen het bedrijfsleven en recht, met name met het oog op de bescherming van publieke belangen. Dit omvat de problemen die de overheid ondervindt bij de regulering van ondernemingen, de positie van zwakke partijen en de voorwaarden voor effectieve zelfregulering.

Haar huidige onderzoek betreft de volgende thema's:

- de relatie tussen publieke en private regulering in het bijzonder op het terrein van de voedselveiligheid. Ze is geïnteresseerd in de totstandkoming van private voedselveiligheidsstandaarden, in de sociale praktijken om toezicht te houden op de naleving en handhaving van die standaarden en in de samenwerking van publieke en private actoren
- Externe uitdagingen voor gebiedsgebonden politiewerk. Wat betekent de digitalisering van de sociale werkelijkheid voor gebiedsgebonden politiewerk? Hoe gaat de politie om met superdiversiteit? Onderzoek samen met Jan Terpstra, Renze Salet en Ivo van Duijneveldt in opdracht van Politie en Wetenschap.
- Leidt Europese regelgeving tot convergentie van uitvoeringstijlen? Samen met Mark Wiering doe ik literatuuronderzoek naar deze vraag.

Publicaties

Projecten

Curriculum Vitae

Nevenfuncties