prof. dr. G.J. van der Heiden (Gert-Jan)

Hoogleraar - Metafysica en filosofische antropologie

prof. dr. G.J. van der Heiden (Gert-Jan)
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Prof. Gert-Jan van der Heiden onderzoekt problemen uit de metafysica en de ontologie in het licht van recente ontwikkelingen in de fenomenologie, hermeneutiek en hedendaagse Franse wijsbegeerte. Hij is geïnteresseerd in het motief van het spreken voor anderen in de hermeneutiek. Hij bestudeert hoe het begrip contingentie het landschap van de hedendaagse ontologie bepaalt. Met anderen onderzoekt hij waarom de brieven van de apostel Paulus zo veelvuldig worden gelezen in de hedendaagse wijsbegeerte.

Onderzoeksgroep

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Projecten

Onderwijs

Curriculum Vitae