prof. dr. ir. R.E.C.M. van der Heijden (Rob)

Hoogleraar - Methoden

prof. dr. ir. R.E.C.M. van der Heijden (Rob)
Bezoekadres

Heyendaalseweg 141
6525 AJ NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9108
6500 HK NIJMEGEN

Werkdagen dinsdag, woensdag, donderdag

Prof. dr.ir. Rob van der Heijden studeerde Bouwkunde aan de TUE en promoveerde daar in 1986 in regionale planning. Hij was HLTransport & Logistiek aan de TUD (1994-2001), HLPlanologie aan de RU (2001-2016) en is vanaf 2016 HLPlanningmethoden aan de RU. Van 2011-2016 was hij decaan van de faculteit der Managementwetenschappen.
Hij doet onderzoek naar management van personen- en goederenvervoer in relatie tot de ruimtelijke planning van infrastructuren en het ontwikkelen van economische knooppunten.
Zijn specifieke belangstelling gaat uit naar: milieu-effecten, in het bijzonder (externe) veiligheid; innovatieve informatietechnologie in transport; maatschappelijke kosten en baten van ruimtelijke infrastructuur; processen van publiek-private samenwerking. Zijn onderzoek sluit aan bij methoden van planning en de traditie van participatieve beleidsanalyse. Het sluit aan bij de hotspot Integrated Decision Making (ID):
https://www.ru.nl/nsm/imr/our-research/hot-spots/integrated-decision-making-id/

Onderzoeksgroep
  • Integrated decison Making (ID)

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Curriculum Vitae

Nevenwerkzaamheden