prof. dr. ir. A.J. Hendriks (Jan)

Hoogleraar - Environmental Science

prof. dr. ir. A.J. Hendriks (Jan)
Contactinformatie
Bezoekadres

Heyendaalseweg 135
6525 AJ NIJMEGEN
Interne postcode: 89

Postadres

Postbus 9010
6500 GL NIJMEGEN

Jan Hendriks bestudeert de effecten van stoffen op planten, dieren en mensen. Omdat lab- en veldonderzoek aan duizenden chemische stoffen, geografische locaties, biologische soorten en technologische constructies ernstig beperkt wordt door financiële, praktische en ethische restricties, ontwikkelt hij modellen gebaseerd op transdisciplinaire principes, waardoor minder gegevens nodig zijn voor parameterisatie. De modellen worden eerst geijkt en getest in samenwerking met lab en veld experts. Daarna worden ze toegepast ten behoeve van overheden, instituten, adviesburo's, bedrijven en andere belanghebbenden om de ernst van problemen en de duurzaamheid van oplossingen te beoordelen.

Onderzoeksgroep

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Onderwijs

Curriculum Vitae

Nevenwerkzaamheden