E.J. Hendriks (Elisa)

Promovendus - Departement Geschiedenis, Kunstgeschiedenis en Oudheid
Promovendus - Radboud Institute for Culture and History

E.J. Hendriks (Elisa)
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Mijn promotieproject behelst een nieuwe geschiedenis van de tweede feministische golf in Nederland en richt mij hierbij op het veelvoud aan individuen, groepen en netwerken die deze beweging uitmaakten. Ik bestudeer vrouwen die verschillende manieren hanteerden om naar buiten te treden, zoals met hun eigen radio- of televisieprogramma’s. Hiervoor maak ik in het bijzonder gebruik van oral history om de herinneringen van individuen en groepen te verzamelen van wie weinig tot geen archiefmateriaal voorhanden is.

Ik ben opgeleid aan de Universiteit Leiden en heb daar mijn bachelor Geschiedenis en Research Master Politics, Culture and National Identities, 1789-present afgerond. Tijdens mijn studie werkte ik als student-assistent en research trainee bij het project ‘Deconstructing the image of the militant squatter’ aan de Universiteit Leiden, coördineerde ik in Leiden het jaarlijkse publieksevenement ‘Open Joodse Huizen | Huizen van Verzet’ voor het Joods Cultureel Kwartier en liep ik stage bij het Nationaal Archief.

Eerder was ik werkzaam als docent en gastonderzoeker aan de Radboud Universiteit, was ik gastonderzoeker bij de Afdeling Mediageschiedenis van de Universiteit Lund in Zweden. Daarna was ik research fellow bij het Brabants Historisch Informatie Centrum met mijn project ‘De strijd van Bossche feministes van de vrouwenradio, 1981-1986’ en was ik als predoctorale bursaal verbonden aan de Universiteit van Keulen, waar ik onderzoek deed naar de verhouding tussen vrouwen en de media.

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Nevenwerkzaamheden