prof. dr. G.J. Hendriks (Gert Jan)

Hoogleraar - Behavioural Science Institute
Hoogleraar - Klinische psychologie

prof. dr. G.J. Hendriks (Gert Jan)
Contactinformatie
Bezoekadres

Thomas van Aquinostraat 4
6525 GD NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9104
6500 HE NIJMEGEN

Werkdagen dinsdag, vrijdag

Prof. Gert-Jan Hendriks onderzoekt de effecten van psychologische behandelingen bij ouderen met angststoornissen en depressies. Hij is geïnteresseerd in leeftijd gerelateerde fenomenologische verschillen en op welke wijze psychologische behandelingen aangepast moeten worden bij ouderen. Daarnaast focust hij onder andere op twee specifieke transdiagnostische processen die geassocieerd zijn met zowel angststoornissen als depressies, i.c. repetitieve negatieve gedachten en vermijding. Deze processen spelen een rol bij het ontstaan en in stand houden van angststoornissen en depressies en krijgen steeds meer aandacht in onderzoek bij jongere volwassenen. Er is echter een groot gebrek aan onderzoek naar deze processen bij ouderen, ondanks het feit dat zowel angststoornissen als depressies ook op oudere leeftijd de meest prevalente psychische stoornissen zijn.

Publicaties

Projecten

Onderwijs

Curriculum Vitae

Nevenwerkzaamheden