J.M. Hellegers (Marjon) MSc

Promovendus - Environmental Science

J.M. Hellegers (Marjon) MSc
Contactinformatie
  • 06-50829497

Marjon Hellegers kijkt naar de relatie tussen milieudruk en het voorkomen van planten en diersoorten. Dit doet ze door middel van de ontwikkeling van biodiversiteitsmodellen op Nederlands en Europees schaalniveau. Het doel van de modellen is het analyseren van de effecten van overheidsbeleid op de natuur. Ze doet dit onderzoek voor het Planbureau voor de Leefomgeving.

Publicaties

Nevenwerkzaamheden