L. Hendriks (Lisanne)

Medewerker - Aquatic Ecology and Environmental Biology

L. Hendriks (Lisanne)
Contactinformatie
Bezoekadres

Heyendaalseweg 135
6525 AJ NIJMEGEN
Interne postcode: 31

Postadres

Postbus 9010
6500 GL NIJMEGEN

Lisanne Hendriks is een PhD student en werkt aan een duurzame manier van rioolwaterzuivering, door gebruik te maken van planten. Op deze manier worden nutriënten en andere waardevolle elementen omgezet in biomassa, wat hoogwaardige producten op kan leveren, en zou een reductie in broeikasgas uitstoot mogelijk moeten zijn.

Publicaties

Projecten