J. Hendrix (Joël) MSc

Promovendus - Behavioural Science Institute
Docent - Communicatiewetenschap
Promovendus - Communicatiewetenschap

J. Hendrix (Joël) MSc
Bezoekadres

Thomas van Aquinostraat 4
6525 GD NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9104
6500 HE NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Joël Hendrix is PhD kandidaat in de Communicatie en Media groep in het Behavioural Science Institute. Haar voornaamste onderzoeksinteresses zijn: mediapsychologie, contact tussen groepen en individuen, entertainment media, verhalen, diversiteit en inclusie, en openheid voor ondergerepresenteerde groepen.

Samen met prof. dr. Marieke Fransen (promotor), dr. Rebecca de Leeuw (copromotor en dagelijks supervisor) en dr. Gijs Bijlstra (copromotor) werkt Joël aan het project: Somewhere over the rainbow: How entertainment media narratives can influence openness towards the LGBTQ+ community. Media kunnen stereotype ideeën en vooroordelen die mensen hebben over ondergerepresenteerde groepen versterken, in stand houden of veranderen. Niet bevooroordeeld zijn, maar accepterend en met positieve gevoelens mensen uit ondergerepresenteerde groepen benaderen, noemen we binnen het project 'openheid'. Het doel van dit project is om de volgende vraag te beantwoorden: Hoe beïnvloeden verhalen in entertainment media de openheid van mensen ten opzichte van ondergerepresenteerde groepen, specifiek de LHBTI+ gemeenschap? Het doel is om de cognitieve en affectieve mechanismen die ten grondslag liggen aan de invloed van verhalen op de openheid van mensen te identificeren.

Publicaties

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden