dr. E.H. Hense (Elisabeth)

dr. E.H. Hense (Elisabeth)
Contactinformatie
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres


Wat is spiritualiteit en wat is mystiek? Hoe menselijk is dit verschijnsel? Als theologe beantwoord ik deze vragen vanuit de christelijke bronteksten, de rijke christelijke traditie en het debat wat de theologie van de spiritualiteit met de moderne wetenschappen hierover voert.

Theologie van spiritualiteit en mystiek
Ik doe onderzoek naar oude en nieuwe vormen van spiritualiteit. Het werk van Titus Brandsma continuerend heb ik topauteurs van de karmelspiritualiteit zoals Johannes van het Kruis vertaald. Zoals hij haal ik andere boeiende karmelauteurs uit de vergetelheid, met name Maria Petyt en Franciscus Amelry. De transmissie van hun spiritualiteit leidde tot opmerkelijke producties van eigentijds muziektheater. Ook deze producties zijn voorwerp van mijn onderzoek.
In de loop van de geschiedenis heeft de christelijke spiritualiteit veel raakvlakken ontdekt met de spiritualiteit van andere religieuze tradities. Ik heb er een aantal geïnventariseerd en nagedacht over de betekenis hiervan. De aanrakingen tussen spiritualiteitstradities vermenigvuldigen zich in onze geglobaliseerde wereld steeds meer, en de oude vraag naar de onderscheiding der geesten wordt voor mij opnieuw actueel. Een belangrijk aspect van onderscheiding is compassie, die in de christelijke traditie uitdrukking vindt in de werken van barmhartigheid. Deze zijn – zoals uit mijn actueel onderzoek blijkt – nog steeds van groot belang voor onze huidige maatschappelijke vernieuwing. Met mijn onderzoek naar maatschappelijke spiritualiteit werk ik mee aan het oplossen van de lastige zogenaamde ‘wicked problems’ waar onze maatschappij tegenwoordig mee te kampen heeft.

Master en PhD studenten met de volgende interesses kunnen graag contact met me opnemen:
- Christelijke spiritualiteit en mystiek
- Karmelspiritualiteit
- Titus Brandsma
- Vlaamse mystiek
- Maatschappelijke spiritualiteit
- Groene parochies Nederland
- Geestelijke begeleidingPublicaties

Projecten

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden

Over
Elisabeth Hense kijkt vanuit de christelijke spiritualiteit naar voedsel(productie) en de betekenis van groen in de zorg voor kwetsbare groepen. Ook doet ze onderzoek naar duurzame initiatieven van parochies en kloosters in Nederland. Ze werkt aan een Engelse editie van de werken van Titus Brandsma.