prof. dr. C.A.M. Hermans (Chris)

Emeritus hoogleraar - Empirische en praktische religiewetenschap

prof. dr. C.A.M. Hermans (Chris)
Contactinformatie
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Prof. Chris Hermans doet empirisch onderzoek naar hedendaagse religiositeit, zowel binnen het christendom als in andere wereldreligies en nieuwe religieuze bewegingen. Thema's waar hij zich mee bezig houdt zijn: religieuze taal (in het bijzonder van kinderen); religieuze vorming in gezin, school, en kerk; moraal en religie in een individualiserende samenleving; waarden en normen in het onderwijs; identiteit van het katholiek onderwijs en allochtone leerlingen; ritueel en beleving; dialoog tussen de godsdiensten; religie en hersenonderzoek

Publicaties

Nevenfuncties